Aktuality

Foto

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Také naše společnost zareagovala na novou revoluční legislativu EU. V této souvislosti byl zřízen email-box k GDPR gdpr@sd-kd.cz Osobou, která oblast GDPR ve společnosti SD-KD bude zajišťovat je Ing. Václav Hakl. – tel.:601 336 594 Zástupce pro oblast GDPR  je pan Ing. Pavel Kuřil – tel.

Foto

Sodexo Cafeterie

Od 2.7.2018 bude mít Sodexo program mojebenefity nový vzhled. Mělo by dojít ke zjednodušení.

Foto

Informace pro zaměstnance k nové Kolektivní smlouvě společnosti SD – Kolejová doprava, a.s., která je uzavřena na období let 2018 až 2020

Vážení zaměstnanci, dne 28. prosince 2017 bylo ukončeno kolektivní vyjednávání a smluvní strany se dohodly na novém znění Kolektivní smlouvy na roky 2018-2020. Dokument byl podepsán 19. ledna 2018 s účinností od 1.1.2018.

SD – Kolejová doprava, a. s.

Tušimice 7
432 01 Kadaň
IČ: 25438107
DIČ: CZ25438107
Tel: +420 474 602 161
Fax: +420 474 602 916
E-mail: info@sd-kd.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 1389.