SD - Kolejová doprava a. s.

English DeutschNovinky

 • Deklarace existence koncernu (červen 2014)
 • Změny ve vedení společnosti (červenec 2013)
 • Změny ve společnosti SD-KD (červen 2013)
 • Změny ve vedení společnosti (květen 2012)
 • Zahájení přeprav vápenců z Lomů Mořina (červenec 2012)
 • Zpráva z Raildays (červen 2010)
 • Palivová zkouška pro elektrárnu Počerady (leden 2010)
 • Přeprava uhlí (srpen 2008)
 • Rok 2007 - červen
 • Rok 2006

  Rok 2006 se výkonem zmanipulovaných a přepravených 14 758 296 tun uhlí zařadil ve výši přepravních výkonů za dobu trvání společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. (SD-KD) na druhé místo - za rok 2003, tehdy SD-KD vykázala výkon 15 062 544 zmanipulovaných a přepravených tun uhlí a roční PZ splnila na 116,22%. Z toho provoz Ledvice (PL) na vlečce „Doly Bílina - úpravna uhlí Ledvice“ (vl. DB - ÚUL) zmanipuloval 6 113 672 tun uhlí (PZ 112,55%), provoz Tušimice (PT) pro Doly Nástup Tušimice (DNT) přepravil na elektrárny Prunéřov (EPR) a do ŽST Březno u Chomutova 8 948 872 tun energetického uhlí (PZ 118,87%).

  Na splnění podnikatelského záměru (PZ) roku 2006 se provozy a.s. podílely následovně:

  Provoz Ledvice

  • pro DB zmanipulováno 6 022 992 tun uhlí, PZ 5 940 000 tun, tj. + 82 992 tun, splnění PZ na 101,40%,
  • pro technologické potřeby PÚUL DB zmanipulováno 5 417 vozů LH-40,
  • pro PÚUL, sklad DB apod. přistaveno 71 vozů tzv. ostatní zátěže ČD (louženec, vápno apod.),
  • provedena obsluha vl. ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice s 1 507 vozy ostatní zátěže ČD,
  • zajišťována součinnost při odstávce a opravách PÚUL, hlavních oprav kolejiště vl. ÚUL a u stavby „Úpravna uhlí Ledvice - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení“.

  provoz Tušimice

  • pro DNT přepraveno 8 735 304 tun uhlí, PZ 7 944 000 tun, tj. + 791 304 tun, splnění PZ na 109,96%,
  • dále přepravil ostatní zátěž ČD pro vl. ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice (vápenec, šrot) a pro DNT, VTP, a.s., resp. DYNO Nobel ČR (výbušniny) v objemu 21 063,85 tun, tj. 4 987 vozů,
  • zajistil obsluhu vl. ČEZ a.s. - EPR s ostatní zátěží ČD (vápenec, sádrovec a jiné) v objemu 382 499,45 tun, tj. 7726 vozů,
  • zajistil vykládku substrátů (uhlí - v subdodávce fy JAMPL PSV s.r.o., vápenec) pro ČEZ a.s. - EPR v objemu 8 470 051 tun,
  • zajišťoval součinnost při hlavních opravách drah DNT.

  správa a.s. se v r. 2006 soustředila na:

  • dokončení oprav v rozsahu HO všech čtyř elektrických lokomotiv řady 184.,
  • implemantaci informačního systému SAP na podmínky společnosti, v lednu 2007 zahájen produktivní provoz s podporou,
  • účast na Jednacím řízení s uveřejněním ČEZ, a.s. na provozování drah, drážní dopravy, zauhlování, skládek paliva a jiné elektráren Mělník, Chvaletice a Poříčí,
  • získání oprávnění pro provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách - Licence Drážního úřadu (DÚ) ev.č. L/2006/1415 vydána dne 1.8.2006, podmíněné Osvědčení dopravce ev.č. OSD/2007/001 vydáno DÚ 22.1.2007,
  • získání certifikace dodavatele Českých drah a.s. pro opravy nákladních vozů - Certifikát ČD a.s. č. 469 vydán dne 15.11.2066.

  V Tušimicích 25. ledna 2007

  Fotogalerie

  Certifikát technické způsobilosti dodavatele ČD pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  Certifikát technické způsobilosti dodavatele ČD pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  Licence DÚ k provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  Licence DÚ k provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  první strana Osvědčení dopravce DÚ pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  první strana Osvědčení dopravce DÚ pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  druhá strana Osvědčení dopravce DÚ pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  druhá strana Osvědčení dopravce DÚ pro SD - Kolejová doprava, a.s.

  všechny čtyři elektrické lokomotivy řady 184. již po HO a ve firemní image SD - Kolejová doprava, a.s. v dopravně T1 Tušimice dne 13.3.2006

  všechny čtyři elektrické lokomotivy řady 184. již po HO a ve firemní image SD - Kolejová doprava, a.s. v dopravně T1 Tušimice dne 13.3.2006


Tisk stránky Mapa stránek Copyright © 1998 - 2017, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. administrace Člen skupiny ČEZ