SD - Kolejová doprava a. s.

English DeutschO společnosti SD-KD

Společnost SD – Kolejová doprava, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Akciová společnost SD – Kolejová doprava, a. s. (dále SD-KD) byla založena zápisem v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem dne 7. 11. 2001 jako dceřiná společnost Severočeských dolů a.s. (SD), která je jejím 100% vlastníkem. Vyčleněním kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina (DB) a Dolů Nástup Tušimice (DNT) od jejich těžebních a opravárenských provozů vznikla společnost specializovaná na provozování železniční dopravy. V současné době společnost zajišťuje dva hlavní směry činností:

 • prvním směrem je zajištění železniční dopravy po celostátních dráhách a údržba železničních kolejových vozidel - organizačně zahrnuje útvar externích přeprav a útvar technického zabezpečení přeprav. Tyto jsou řízeny ředitelem úseku Doprava.
 • druhým směrem je poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně se jedná o provozování vleček, skládek paliva a zauhlování elektráren Ledvice, Mělník, Prunéřov, Tušimice , Tisová , Poříčí – organizačně zahrnuje provozy Ledvice, Mělník, Poříčí a Tušimice. Tyto jsou řízeny ředitelem úseku Provoz.

Podrobnější rozsah činností uvedených útvarů viz jednotlivé provozy.

V současné době SD-KD:

 • provozuje veřejnou i neveřejnou dopravu na celostátních a regionálních drahách a drahách – vlečkách dle platných licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah – vleček převážně patřících společnosti ČEZ a.s. a je také provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich
 • poskytuje komplexní služby v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně se jedná o provozování vleček, skládek paliva a zauhlování elektráren Ledvice, Počerady, Mělník, Poříčí, Prunéřov, Tušimice a Tisová.

Předmět podnikání společnosti je:

 • provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 sb., v rozsahu vydaných licencí
 • provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb.,v rozsahu vydaných úředních povolení
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • zámečnictví, nástrojařství
 • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, což jsou :
  • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • velkoobchod a maloobchod
  • skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • pronájem a půjčování věcí movitých
  • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • testování, měření, analýzy a kontroly
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Pro tyto činnosti je společnost SD – Kolejová doprava, a. s. vybavena majetkem v hodnotě 355 000 000 Kč a k 31. 7. 2013 měla celkem 591 zaměstnanců, z toho je 81 v technických profesích. Je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.

Společnost je organizačně rozčleněna na správu akciové společnosti a provozy Ledvice, Mělník, Tušimice a Poříčí, útvar technického zabezpečení přeprav a útvar externích přeprav. Podrobnější rozsah činností provozů viz jednotlivé provozy.


Tisk stránky Mapa stránek Copyright © 1998 - 2017, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. administrace Člen skupiny ČEZ